Välkommen!

På denna wepplats har jag samlat en del texter jag skrivit. Förr i tiden, i fördigital tid, prövades hållbarheten i gamla texter ofta bara av ”råttornas gnagande kritik”, bortglömda på vindar och i källare. I vår tid kan all information hållas tillgänglig.

Risken i dag är därför inte så mycket att texter glöms bort, som att de sköljs bort i ett ständigt forsande flöde av information. Denna webbplats är mitt försök att finna fotfäste, att upprätta en stödjepunkt i informationsfloden.

Här finns hur som helst ett urval texter om danska bönder, snörpvadar, utopiska socialister och offentliga lögnfabriker. De handlar om stenkastning och kulturpolitik och om den pågående digitala revolutionens demokratiska konsekvenser.

Jag har försökt sortera texterna och kategorisera dem under olika rubriker. Det finns emellertid fler texter än de som samlats på de olika rubriksidorna. Verkar det förvirrande så använd istället sökrutan i högerspalten.

Jag skriver inga nya texter här – detta är alltså ingen blogg – utan sparar endast texter publicerade i andra sammanhang. Detta är ett textlager. Ett arkiv.

Korp_