Hoppets filosofi

Utopisk. Finns det något ord som mer effektivt kan ta död på en idé eller ett förslag? Att avfärda något som utopiskt är det samma som att säga att förslaget är orealistiskt och förslagsställaren i bristande kontakt med verkligheten.

Men utan förmågan att föreställa sig något annorlunda blir all förändring omöjlig. Det utopiska tänkandet har åtföljt människan så länge hon funnits. Här några texter om Ernst Blochs filosofi.

Drömmarna lämnar oss ingen ro
En introducerande text till Blochs liv och verk.
Ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter den 17 januari 2001.

Ernst Bloch och Hoppets princip
En lite längre introduktion. Ursprungligen ett föredrag hållit på Gläntas filosofibar på Atalante i Göteborg och Södra Teatern i Stockholm.
Omarbetad till en text i  Glänta nr 1 2001.

Framtiden i det förflutna
Om Robert Owen, Ernst Bloch och oss andra.
Ursprungligen publicerad i Johan Kärnfelt och Sven-Eric Liedman (red), Om utopier. En vänbok till Nils Eriksson, Göteborg 2002.

Hemmet ligger framför oss
Hem, det är dit alla längtar och där ingen ännu har varit. Ernst Blochs tankar om kulturell identitet, hemhörighet och farorna med en smygande rasism är fortfarande aktuella.
Ursprungligen publicerad i Göteborgs-Posten 13 juni 1993.

Om vad man kan och inte kan fånga i en snörpvad
En essä om Internet, Talmud och skriftsystemets ansiktslösa proletariat. Och om Bloch.
Ursprungligen publicerad i Maria Johansen & Thomas Karlsohn (red.), Om text. En vänbok till Eva-Lena Dahl, 2002.