Kontakt

Ibland får jag höra att jag är svår att få tag på. Kanske är jag ute och reser, eller helt enkelt bara upptagen med annat. Försök då igen. Säkrast når du mig nog via sms:

0768 93 47 68

Det händer att jag svarar på e-post: david.karlsson@natverkstan.net

Vad gäller Facebook är jag periodare. Ibland ramlar jag dit.

Twitter: 

Postadress
David Karlsson
Skarviksvägen 13
475 37 Bohus-Björkö

Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg
Besöksadress: Lagerhuset, Heurlins Plats 1,  Göteborg
www.natverkstan.net

Bokförlaget Korpen
Box 310 36
400 32 Göteborg
Besöksadress: Lagerhuset, Heurlins Plats 1, Göteborg
www.bokforlagetkorpen.se