Om

David Karlsson är idéhistoriker, bokförläggare och kulturskribent. Han har varit förläggare på bokförlaget Daidalos och redaktör för tidskriften Ord & Bild (1994-1998). Som frilansskribent har han medverkat i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter samt ett stort antal tidskrifter och böcker.

År 1995 var han med om att grunda Nätverkstan Kultur där han varit VD och länge arbetande styrelseordförande.

Hösten 2013 övertog han Bokförlaget Korpen, där han nu är verksam som bokförläggare. Sedan 2018 är han delägare i Bokförlaget Tranan  där han även är styrelseordförande.

2015-2018 var han ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden. Åren 2007-2008 arbetade han på Regeringskansliet som sekreterare i Kulturutredningen (SOU 2009:16). Han var ordförande för Kulturrådets grupp för stöd till kulturtidskrifter åren 2000-2006.

Ett mer formellt och utförligt CV finns här.

dk_bilbao_2018

Foton på David Karlsson finns här.