Om

David Karlsson är idéhistoriker, bokförläggare och kulturskribent.

Han är verksam som bokförläggare vid Bokförlaget Korpen, som han övertog hösten 2013. Sedan 2018 är han även delägare och styrelseledamot i Bokförlaget Tranan.

År 1995 var han med om att grunda Nätverkstan Kultur där han varit VD och länge arbetande styrelseordförande. På Nätverkstan var han bland annat med om att starta och arbeta med den tvååriga kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan.

Han har tidigare varit förläggare på bokförlaget Daidalos och chefredaktör för tidskriften Ord & Bild (1994-1998). Som frilansskribent har han medverkat i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter samt ett stort antal tidskrifter och böcker.

Han var ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden mellan 2015 och 2018. Åren 2007 till 2008 arbetade han på Regeringskansliet som sekreterare i Kulturutredningen (SOU 2009:16). Han var ordförande för Kulturrådets grupp för stöd till kulturtidskrifter åren 2000-2006.

Ett mer formellt och utförligt CV finns här.

dk_tradgard.jpg

Foton på David Karlsson finns här.