Texter

Här finns ett antal texter som handlar om hoppets filosofi, digital demokrati, stenkastning, kulturpolitik och en del annat. För att ge sken av ordning och överblick har jag ordnat dem under ett antal rubriker.

Politik
Egentligen handlar kanske alla texter här om politik. Under denna rubrik har jag emellertid samlat några som kommenterar dagsaktuella ämnen: finanskris, det globala civilsamhället, informationspolitik.

Kulturpolitik
All politik är inbäddad i kulturella sammanhang. På så sätt kan kulturen sägas vara en förutsättning för politiken. Samtidigt kräver ett levande kulturliv sin politik. Kulturpolitik är en skvader. En nödvändig sådan.

Hoppets filosofi
Ernst Bloch (1885-1997) borde inte glömmas bort. Hans ”hoppets filosofi” behövs mer än någonsin.

Digitalisering, offentlighet och demokrati
Den digitala revolutionen omskapar allt: den rymmer löften om fördjupad demokrati, men också hot om ökad övervakning och kontroll. Den tekniska utvecklingen är emellertid ingen naturkraft. Den kan påverkas. Det handlar om politik. Informationspolitik.

Humaniora och humanism
Humaniora brukar beskrivas som studier av det mänskliga. Av det unika, udda, egenartade. Några sådana texter finns här.

Kulturtidskrifter
Påfallande ofta föds nya tankar i tidskriftsmiljöer. Få intellektuella rörelser i modern tid har klarat sig utan en tidskrift. Kulturtidskriften är det mest underskattade av medieformat.

Göteborg
Alla texter är sprungna ur konkreta sammanhang. Mina förefaller, kanske i högre grad än jag skulle vilja, vara djupt nedsänkta i den göteborgska leran.

Blandat
Extramaterial. Det som inte fått plats någon annanstans.