Kulturpolitik

I mitten av 1990-talet drogs jag motvilligt in i kulturpolitiken. Som redaktör för tidskriften Ord & Bild hade jag inget val. Jag var tvungen att sätta mig in i frågorna, försöka påverka, bilda opinion, uppvakta, tigga, hota, böna och be, väsnas och bråka – ja, göra allt för att säkra den drygt hundraåriga tidskriftens fortsatta utgivning.

Sedan dess har mitt kulturpolitiska intresse vidgats. Jag har på olika sätt handfast arbetat med kulturpolitiska frågor på Nätverkstan. I ett halvt decennium var jag ordförande för Kulturrådets referensgrupp för tidskriftsstöd. Under ett år var jag kulturutredare på Regeringskansliet. Under några år var jag ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden. Ja, jag har till och med skrivit en bok om kulturpolitik.

Här några andra texter som på olika sätt berör kulturpolitiken.

Det kulturpolitiska samtalet måste återupprättas. Några korta reflektioner om kulturpolitiken efter valet 2018. Publicerad på Teatersalongen, Kulturhuset Stadsteatern. September 2018.

Vi pratade bara med varandra. Några tankar om regional kulturpolitik med anledning av Nätverkstans rundresa i landet. Ursprungligen publicerad i Teaterförbundets tidskrift Scen & film, nr 2/2018. Mars 2018.

När Asgamarna samlas: om projektledning i kulturlivet.
Medverkar i Nätverkstans antologi ”På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt …” – 21 texter om att jobba med konst och kultur, redigerad av Karin Dalborg & Mikael Löfgren. September 2016.

Om Västra Götalandsregionen kulturpolitik.
Kulturpolitiken skänkte Västra Götalandsregionen ett uns av något annat, något större och roligare, än lång väntan på höftledsoperationer. Publicerad i december 2014.

Rädda Myndigheten för kulturanalys!
Alice Bah Kuhnke förhånas i media för sin bristande kulturpolitiska orientering. Det är därför en extra ironi att hon nu är på väg att lägga ned just den myndighet som skulle kunna förse henne – och alla oss andra medborgare – med just detta.
Dagens Nyheter 14 nov 2014.

Ringar på vattnet
Värmlandsoperan är ett av landets minsta och samtidigt konstnärligt mest nydanande operahus. Under senare år har man emellertid, trots starkt offentligt stöd, haft svårt att finansiera sitt konstnärliga arbete och operauppsättningarna har varit få. Hur hänger detta ihop? Utgiven i maj 2014.

Hur långt är ett snöre?
Lätt frustrerad över den förvirrade diskussionen om konst, kultur, ekonomi och företag satte jag samman en ”lathund” i fråga-svar form. Går att ladda ned här: Hur lång är ett snöre? Publicerad i mars 2014.

Grunden för alltihop
Kulturens roll i samhällsutvecklingen diskuteras i många sammanhang. Frågan är: hur gör man för att sätta igång eller stärka kulturdrivna utvecklingsprocesser? Går det
Ursprungligen publicerad som inledning till boken ”Att hitta känslan: kultur och lokal utveckling” utgiven av Kultur i Väst, sommaren 2012. 

Kulturturism för vem?
Kulturturismen behöver konstnärerna. Det motsatta gäller inte.
Publicerad i Framsidan, sommaren 2012.

Vad gör en bygd levande?
Kan man med politiska eller administrativa medel stimulera processer som leder fram till morgondagens Gerlesborgsskolor och till framtidens konstnärliga uttryck?
Publicerad i tidskriften R.E, nr 2/2012.

Utan konst – inga kulturnäringar
Dagens diskussioner om kulturella och kreativa näringar är ofta historielösa. Det är synd, för mycket finns att lära av föregångarna. Konsten har en ekonomisk historia.
Publicerad i Teaterförbundets tidskrift Akt, nr 2 2011.

Nordens råaste stad
Några funderingar kring göteborgsk kulturpolitik.
Publicerad i tidskriften Zenit hösten 2010.

Kulturpolitik och demokrati
Kulturpolitiken har två demokratiska uppgifter: Att garantera en kulturell infrastruktur och ge varje medborgare möjlighet att leva ett uttrycksfullt liv.
Tidigare publicerad i Ulf Carmesund & Peter Weiderud (red): Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna (Broderskaps förlag 2010).

Kvalitet är gult
Om Pasolinis kritik av konsumtionssamhället och samtidens DIY-rörelser. Och om varför detta är kulturpolitiskt relevant.
Ursprungligen publicerad i Borghild Håkansson & Staffan Backlund (red): Annan konst: Konsten är ett mystrium, Postfuturistiska sällskapet 2009.

Kulturskeppet har kastat loss
Min första kommentar till Kulturutredningen, publicerad några dagar efter att denna presenterats den 12 februari 2009. Jag noterade bl a att utredningen avskaffat tanken på konstnärlig kvalitet.
Dagens Nyheter den 16 februari 2009
Läs texten på DN.se (där den dock, av någon anledning, blivit stympad) eller här.

Nyttan med Stegö Chiló
Kulturpolitiken är underdiskuterad. Det påminde oss Cecilia Stegö Chiló om under sina tio dagar som kulturminister.
En kommentar i Dagens Nyheter den 30 oktober 2006.
Läs på DN.se