Hur långt är ett snöre? 2.

snore_banner_key.001

2. Vanliga frågor om företag och entreprenörskap

Vad är ett företag?

På svenska kommer ordet företag ur verbet att ”företa sig” något. Det är alltså en slags handling eller aktivitet. Det har även en bibetydelse som handlar om att ta risker, att våga något, i uttryck som ”det var ett vådligt företag”.

Ett företag kan ha olika juridisk form som till exempel – AB, HB, KB, enskild firma eller ekonomisk förening– eller (i linje med ovanstående definition) ingen juridisk form alls. Ett företag har ägare (privata eller offentliga, fysiska eller juridiska personer eller en blandning av allt detta).

Motsatsen till ett privat företag är offentlig verksamhet. Men motsatsen kan också vara frivillig, icke-kommersiell verksamhet, i föreningslivet eller helt oorganiserat.

Drivs ett företag alltid av vinstintresse?

Ja, om inget annat uttryckligen beslutats av ägarna. Ett aktiebolags verksamhet regleras i Sverige av aktiebolagslagen. Denna slår fast: ”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.”

Den minsta gemensamma nämnaren för att mäta resultatet av ett företags verksamhet är pengar. Går det bra eller dåligt? Det visar sig i bokslutet.

Ett företag kan inte år efter år gå med förlust – då går det under. Ett företag måste följaktligen uppvisa vinst. Men måste det maximera sin vinst?

Måste ett företag maximera sin vinst?

Nej. Det finns en rad mekanismer för att begränsa ett företags inneboende strävan efter vinstmaximering. Företaget kan själv formulera och låta sig styras av olika policies (mot barnpornografi, vapenhandel, droger etc). Företaget kan ha ägardirektiv eller formuleringar i bolagsordningen som begränsar kravet på vinstmaximering till förmån för andra målsättningar. Att detta inte är en alldeles enkel balansgång visar sig i styrningen av offentligt ägda företag. Ofta uppstår målkonflikter.
Sedan några år tillbaka finns i Sverige den juridiska formen ”aktiebolag med begränsad vinstutdelning”, vars syfte är att begränsa ägarnas uttag av pengar från företaget (vilket gör att strävan efter att maximera vinsten försvinner).

Vad är en entreprenör? 

I vissa sammanhang skiljer man mellan företagare och entreprenörer. Så skiljer t ex kulturföretagaren Max Valentin mellan innovatör, entreprenör och företagare. Det är tre olika funktioner som kan men inte måste förenas i en och samma person. Entreprenören är enligt denna uppdelning den som tar en uppfinning till marknaden, vilket förutsätter ett stort mått av fantasi och handlingskraft. Företagaren förvaltar.
En klassik definition av en entreprenör är en som ”flyttar resurser från ett område där de gör liten nytta till ett där de gör större nytta”. För den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter spelar entreprenören en central roll i den kapitalistiska ekonomins utveckling; entreprenören är huvudperson i de processer av ”kreativ förstörelse” som driver kapitalismen framåt. I nyliberal ekonomisk teori – vars hjärtpunkt är en fast tro på marknadens rationalitet – spelar entreprenören inte lika stor roll.

Den holländske Giep Hagoort hävdar att entreprenörskap handlar om mer än bara ekonomi (en tanke som också återfinns i de många diskussionerna om ”socialt entreprenörskap”).

Är en konstnär en entreprenör?

Ja, åtminstone enligt det franska ordens ursprungliga betydelse från medeltiden ”den som uträttar något”. Det är först under senare tid som ordet blivit så starkt förknippat med företag, företagande och affärer.

Läs vidare i avsnitt 3 –>

snore_omslag_key.001

 

Källhänvisningar och  fotnoter finns i den tryckta texten.

Detta inlägg publicerades i kulturekonomi och märktes , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s